,,Monitoring GPS
+ Optymalizacja tras”
Masz pytania? Zadzwoń +48 790 409 050

slide1
 
Moduł Optymalnego
Planowania Tras

Moduł uwzględnia:

– ilość towaru
– gabaryty i masę ładunku
– ładowność pojazdu
– aktualną sytuację drogową

Moduł automatycznej optymalizacji tras pozwala usprawnić i przyspieszyć proces planowania tras przejazdów pojazdów flotowych, przez co wpływa na ograniczenie kosztów paliwa i podnosi efektywność.

System uwzględnia wszystkie parametry potrzebne do efektywnego planowania tras, takie jak: sieć drogowa, ładowność pojazdów, wagę ładunków, priorytet, koszt roboczogodziny, przerwy obowiązkowe, czas trwania wizyty, itp.

W systemie do podstawowej grupy parametrów
i zmiennych, które są uwzględniane podczas optymalizacji trasy, zaliczamy:

 • rodzaj, ilość i waga ładunku,
 • okno czasowe dostawy,
 • dowolnie definiowane godziny wizyt (odbioru, dostawy) w punkcie,
 • czestotliwość odwiedzin,
 • rodzaje oraz dostępność pojazdów,
 • dopuszczalna ilość załadunku pojazdów pod względem pojemności, gabarytów i wagi,
 • priorytet w wykonywaniu wizyt,
 • harmonogram,
 • przerwy obowiązkowe,
 • normatywny koszt przejazdu 1km,
 • dopuszczalny czas pracy kierowcy,
 • koszt roboczogodziny.

Po wprowadzeniu przez użytkownika odpowiednich parametrów i zmiennych, moduł ułoży trasy wg. wyznaczonych przez planistę kryteriów.