,,Monitoring GPS
+ Optymalizacja tras”
Masz pytania? Zadzwoń +48 790 409 050

slide1
 
Moduł Optymalnego
Planowania Tras

Moduł uwzględnia:

– ilość towaru
– gabaryty i masę ładunku
– ładowność pojazdu
– aktualną sytuację drogową

Moduł automatycznej optymalizacji tras pozwala usprawnić i przyspieszyć proces planowania tras przejazdów pojazdów flotowych, przez co wpływa na ograniczenie kosztów paliwa i podnosi efektywność.

System uwzględnia wszystkie parametry potrzebne do efektywnego planowania tras, takie jak: sieć drogowa, ładowność pojazdów, wagę ładunków, priorytet, koszt roboczogodziny, przerwy obowiązkowe, czas trwania wizyty, itp.

W systemie do podstawowej grupy parametrów
i zmiennych, które są uwzględniane podczas optymalizacji trasy, zaliczamy:

  • rodzaj, ilość i waga ładunku,
  • okno czasowe dostawy,
  • dowolnie definiowane godziny wizyt (odbioru, dostawy) w punkcie,
  • częstotliwość odwiedzin,
  • rodzaje oraz dostępność pojazdów,
  • dopuszczalna ilość załadunku pojazdów pod względem pojemności, gabarytów i wagi,
  • priorytet w wykonywaniu wizyt,
  • harmonogram,
  • przerwy obowiązkowe,
  • normatywny koszt przejazdu 1km,
  • dopuszczalny czas pracy kierowcy,
  • koszt roboczogodziny.

Po wprowadzeniu przez użytkownika odpowiednich parametrów i zmiennych, moduł ułoży trasy wg. wyznaczonych przez planistę kryteriów.